Min feminism - Intersektionalitet

intersektionalitetsamhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.

- Nationalencyklopedin, intersektionalitet.

Begreppet intersektionalitet sägs ha myntats år 1989 av forskaren Kimberlé Crenshaw som var aktiv inom Black Feminism rörelsen i USA. Med begreppet ville hon kritista genusforskiningens uppfattning om att kvinnor är "bara kvinnor". Hon menade att det fanns andra faktorer som spelade in som te.x. etnicitet och klasstillhörighet. Begreppet har spridit sig och vidare utvecklats och är idag ett vanligt verktyg inom genusvetenskapen, feministiskteori och postkolonialastudier. 

För att ta upp ett bra exempel på hur de t.ex. kan se ut: 

Vi lär oss att suffragretterna kämpade för kvinnansrättigheter - men då kan vi föra den tanken vidare och fråga oss om de var "bara kvinnan"srättigheter? För gällde de alla kvinnor? Svarta kvinnor? Homosexuella kvinnor? Arbetarklass kvinnor? Nej så enkelt var det inte. Suffragetterna var vita - ofta medelklass/överklass - kvinnor som hellre allierade sig med männen en te.x. svarta och hbtq+kvinnor. Det fanns alltså fler förtryck - för kvinnan är inte bara en kvinna, hon kan tillhöra fler förtryckta grupper  där förtrycken samverkar och gör att hon fortfarande utesluts ur vissa rum. Det har aldrig varit en gemensam väg för oss alla då förtryck kan se olika ut. 

Jag anser det viktigt att ha ett intersektioneltperspektiv i min analys för att jag verkligen ska kunna förstå mig på hur makten tilldelas och fungerar. Det är inte så enkelt att makten utövas på bara ett sätt då de finns flera sätt för den att tränga sig in. T.ex. bara för att ett rum är kvinnoseparatistiskt så betyder inte det att det är fritt från t.ex. rasism, transfobi och funkofobi. Du kan vara förtryckt i egenskap av kvinna, men det betyder inte att du inte kan förtrycka andra. 

För mig betyder intersektinalitet att lyssna, lära och solidaritet. Med detta menar jag
- att lyssna på grupper med tolkningsföreträde för att kunna förstå hur de upplever förtryck i sin vardag.
- Lära sig om hur olika förtryck skapats och på vilket sätt de yttrar sig och reproduceras i dagens samhälle.
- Och att visa solidaritet med andra förtryckta grupper genom att med öppna armar och sinne göra allt i sin makt för att hjälpa, lyfta och ta till sig. 

Det kräver tid och uppmärksamhet. Det kräver att vi alla riktar blicken mot strukturerna och vågar se hur vi själva bidrar till förtrycket. Det handlar inte om att vi ständigt ska jämföra oss med varandra på en privat nivå och kriga i kommentarsfälten på instagram för att vi upplevde att någon trampade oss på tårna. Lyssna. Ta in. läs på. Uppmärksamma och ifrågasätt - och backa, be om ursäkt och lär dig när du blir ifrågasatt. Jag vill som vanligt påmina om att vi diskuterar samhället och strukturerna och inte dig som enskild individ - men det är viktigt att du som enskild individ inser att du omedvetet kan bidra till en förryckande struktur genom att inte sätta dig emot och ifrågasätta.  

Vill dela den här videon från en live som @blackvouge_se hade på sin instagram. Viktig.

   
 
För det handlar om makt. Det handlar om privilegier. Det handlar om respekt och solidaritet med andra människor. 
 
För mig är det viktigt att ha en intersektionell feminism - för min feminism handlar inte enbart om "bara en kvinna". Min feminism sträcker sig längre än så för jag vill se alla sätt där makten fördelas ojämlikt och där grupper utnyttjas och faller offer i systemet. 
 
 
 
0 kommentarer