Min feminism - queer

Queer - brett begrepp som kan ha flera betydelser, men som i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. 
Det kan innebära en önskan att i sin identitet inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva definiera sig. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer.
 
Queerteori - queer theory, samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som utvecklats i framför allt engelskspråkiga länder sedan 1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade.
 
- Nationalencyklopedin
 
Den som flest förknippar med queerteori är  proffesorn Judith Butler och hennes bok Gender Trouble. Själva ordet queer är engelska och betyder i svensköversättning - konstig, execentriskt, homosexuell och användes till en början som ett skällsord mot homosexuella. Den som först myntade begreppet queerteori var författaren Teresa de Lauretis. 
 
I min feminism är det viktigt att ha med queerperspektivet - dels för att jag själv identifierar mig som queer, men mest för att jag upplever att heteronormen och tvåkönsnormen är orsaken till så mycke skit (enligt mig hehe)
 
Jag tror inte att kön är binära - alltså att världen består av 100%iga män och 100%iga kvinnor och that's it. Jag tror att könsidentiteten är en social konstruktion. Könsidentiteten är en del av vårt dagliga skådespel. T.ex. vi klär på oss kläder som samhället har tillskrivit oss, rör oss på ett sätt som förväntas av oss och får intressen som är "till för vårt kön". 
 
I'm on the wrong track, baby, I was constructed this way. 
 
Under ungefär fyra år - alltså sen jag läste Under det rosa täcket av Nina Björk för första gången - har jag ifrågasätt stora delar hos mig själv. Vart slutar jag som individ och vart tar samhället vid? Vilka intressen har jag faktiskt tyckt om och vilka har samhället tryckt på mig pga den rosa rosetten dom tejpade fast på min skalle på BB? Varför har jag sminkat mig när jag gått på gym när gym är ca en av de mest ologiska ställena att bära smink på? Varför började jag sminka mig? Är det något jag faktiskt tycker är kul eller är de något jag känner att jag måste göra? 
 
Tvåkönsnormen och heteronormen innebär är att vi lever i ett samhälle där normen påstår att det bara finns två kön - man och kvinna och att du antingen är det ena eller de andra och att heterosexualitet är det "normala". Det går tydligt att se hur dessa normer upprätthålls i populärkulturen och massmedia. Hetero och cis-personer all over the place. 
 
Det farliga med upprätthållandet av dessa normer är just att dom är farliga - både för en själv och ens omgivning oavsett om du är hbtq+ eller inte. Det är ur dessa normer som farliga stereotyper och strukturer skapas. När vi håller starkt på att kvinnor är på det sättet och män är det motsatta så kväver vi människan. Ett tydligt exempel är machokulturen - det läggs förväntningar på könsidentiteten Man där personen förväntas vara våldsam - detta i sin tur leder till att vi  t.ex. lever i en våldtäckskultur.
 
Särskilt jobbigt blir det för den personen som inte vill eller inte kan leva upp till normerna. Hbtq+ personer blir diskriminerade på arbetsmarknaden, trakasserade i vardagen och är en av de grupper som är överepsenterade i självmordsstatistiken och hatbrottsregistret. Upprätthållandet av skadliga normer får konsekvenser och om de är andra personers välmående och liv så är de värt att tänka till ordentligt och ifrågasätta de strukturer och normer som ligger i grunden.
 
Så. Ta dig en liten funderare ikväll när du lägger huvudet på kudden - vad innebär kön? 
 
(tänker skriva ett till inlägg om hur jag ser på min egen identiet och vad denna reflektion lett mig till, vill inte gå in för mycket på det nu då dessa inlägg ska vara korta och introducerande)
 
0 kommentarer