Dokumentärer ni bör se som finns på svtplay

The Work - gruppterapi med mördare 
 
Ett antal tungt kriminella män möter tre frivilliga under en fyra dagar lång gruppövning på ökända Folsom Prison. Vad händer i mötet? Går det att bryta ner de murar som finns mellan dem - och inom dem? Är fångarna redo att bygga ett nytt liv, och är vi andra redo att ta emot dem? (The Work, av Jairus McLeary)
 
The Swedish theory of love 
 
Hur blev svenskarna världens mest ensamma folk? Våren 1972 samlas en grupp socialdemokratiska politiker för att skapa en ny vision för Sveriges framtid. Målet är att skapa "ett samhälle av oberoende individer". Fyrtio år senare undersöker Erik Gandini resultatet. Hans omdebatterade film blottlägger baksidan av de svenska värderingarna och målar en självbild som skaver - ett Sverige som inte riktigt blev som det var tänkt.
 
De ensamma - en film om adoption 
 
Den stora gruppen av barn som adopterades på 1970-talet från länder som Sydkorea, Etiopien, Colombia och Indien är nu vuxna och kan börja beskriva hur det är att vara adopterad. Ett Sverige som på många sätt uppfattades som ett tryggt land, visade sig kanske inte vara så tryggt för alla. En film av Osmond Karim om svårigheterna att hitta en identitet, att skapa relationer och att känna tillhörighet.
0 kommentarer

Min feminism - queer

Queer - brett begrepp som kan ha flera betydelser, men som i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. 
Det kan innebära en önskan att i sin identitet inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva definiera sig. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer.
 
Queerteori - queer theory, samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som utvecklats i framför allt engelskspråkiga länder sedan 1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade.
 
- Nationalencyklopedin
 
Den som flest förknippar med queerteori är  proffesorn Judith Butler och hennes bok Gender Trouble. Själva ordet queer är engelska och betyder i svensköversättning - konstig, execentriskt, homosexuell och användes till en början som ett skällsord mot homosexuella. Den som först myntade begreppet queerteori var författaren Teresa de Lauretis. 
 
I min feminism är det viktigt att ha med queerperspektivet - dels för att jag själv identifierar mig som queer, men mest för att jag upplever att heteronormen och tvåkönsnormen är orsaken till så mycke skit (enligt mig hehe)
 
Jag tror inte att kön är binära - alltså att världen består av 100%iga män och 100%iga kvinnor och that's it. Jag tror att könsidentiteten är en social konstruktion. Könsidentiteten är en del av vårt dagliga skådespel. T.ex. vi klär på oss kläder som samhället har tillskrivit oss, rör oss på ett sätt som förväntas av oss och får intressen som är "till för vårt kön". 
 
I'm on the wrong track, baby, I was constructed this way. 
 
Under ungefär fyra år - alltså sen jag läste Under det rosa täcket av Nina Björk för första gången - har jag ifrågasätt stora delar hos mig själv. Vart slutar jag som individ och vart tar samhället vid? Vilka intressen har jag faktiskt tyckt om och vilka har samhället tryckt på mig pga den rosa rosetten dom tejpade fast på min skalle på BB? Varför har jag sminkat mig när jag gått på gym när gym är ca en av de mest ologiska ställena att bära smink på? Varför började jag sminka mig? Är det något jag faktiskt tycker är kul eller är de något jag känner att jag måste göra? 
 
Tvåkönsnormen och heteronormen innebär är att vi lever i ett samhälle där normen påstår att det bara finns två kön - man och kvinna och att du antingen är det ena eller de andra och att heterosexualitet är det "normala". Det går tydligt att se hur dessa normer upprätthålls i populärkulturen och massmedia. Hetero och cis-personer all over the place. 
 
Det farliga med upprätthållandet av dessa normer är just att dom är farliga - både för en själv och ens omgivning oavsett om du är hbtq+ eller inte. Det är ur dessa normer som farliga stereotyper och strukturer skapas. När vi håller starkt på att kvinnor är på det sättet och män är det motsatta så kväver vi människan. Ett tydligt exempel är machokulturen - det läggs förväntningar på könsidentiteten Man där personen förväntas vara våldsam - detta i sin tur leder till att vi  t.ex. lever i en våldtäckskultur.
 
Särskilt jobbigt blir det för den personen som inte vill eller inte kan leva upp till normerna. Hbtq+ personer blir diskriminerade på arbetsmarknaden, trakasserade i vardagen och är en av de grupper som är överepsenterade i självmordsstatistiken och hatbrottsregistret. Upprätthållandet av skadliga normer får konsekvenser och om de är andra personers välmående och liv så är de värt att tänka till ordentligt och ifrågasätta de strukturer och normer som ligger i grunden.
 
Så. Ta dig en liten funderare ikväll när du lägger huvudet på kudden - vad innebär kön? 
 
(tänker skriva ett till inlägg om hur jag ser på min egen identiet och vad denna reflektion lett mig till, vill inte gå in för mycket på det nu då dessa inlägg ska vara korta och introducerande)
 
0 kommentarer

Min feminism - Intersektionalitet

intersektionalitetsamhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.

- Nationalencyklopedin, intersektionalitet.

Begreppet intersektionalitet sägs ha myntats år 1989 av forskaren Kimberlé Crenshaw som var aktiv inom Black Feminism rörelsen i USA. Med begreppet ville hon kritista genusforskiningens uppfattning om att kvinnor är "bara kvinnor". Hon menade att det fanns andra faktorer som spelade in som te.x. etnicitet och klasstillhörighet. Begreppet har spridit sig och vidare utvecklats och är idag ett vanligt verktyg inom genusvetenskapen, feministiskteori och postkolonialastudier. 

För att ta upp ett bra exempel på hur de t.ex. kan se ut: 

Vi lär oss att suffragretterna kämpade för kvinnansrättigheter - men då kan vi föra den tanken vidare och fråga oss om de var "bara kvinnan"srättigheter? För gällde de alla kvinnor? Svarta kvinnor? Homosexuella kvinnor? Arbetarklass kvinnor? Nej så enkelt var det inte. Suffragetterna var vita - ofta medelklass/överklass - kvinnor som hellre allierade sig med männen en te.x. svarta och hbtq+kvinnor. Det fanns alltså fler förtryck - för kvinnan är inte bara en kvinna, hon kan tillhöra fler förtryckta grupper  där förtrycken samverkar och gör att hon fortfarande utesluts ur vissa rum. Det har aldrig varit en gemensam väg för oss alla då förtryck kan se olika ut. 

Jag anser det viktigt att ha ett intersektioneltperspektiv i min analys för att jag verkligen ska kunna förstå mig på hur makten tilldelas och fungerar. Det är inte så enkelt att makten utövas på bara ett sätt då de finns flera sätt för den att tränga sig in. T.ex. bara för att ett rum är kvinnoseparatistiskt så betyder inte det att det är fritt från t.ex. rasism, transfobi och funkofobi. Du kan vara förtryckt i egenskap av kvinna, men det betyder inte att du inte kan förtrycka andra. 

För mig betyder intersektinalitet att lyssna, lära och solidaritet. Med detta menar jag
- att lyssna på grupper med tolkningsföreträde för att kunna förstå hur de upplever förtryck i sin vardag.
- Lära sig om hur olika förtryck skapats och på vilket sätt de yttrar sig och reproduceras i dagens samhälle.
- Och att visa solidaritet med andra förtryckta grupper genom att med öppna armar och sinne göra allt i sin makt för att hjälpa, lyfta och ta till sig. 

Det kräver tid och uppmärksamhet. Det kräver att vi alla riktar blicken mot strukturerna och vågar se hur vi själva bidrar till förtrycket. Det handlar inte om att vi ständigt ska jämföra oss med varandra på en privat nivå och kriga i kommentarsfälten på instagram för att vi upplevde att någon trampade oss på tårna. Lyssna. Ta in. läs på. Uppmärksamma och ifrågasätt - och backa, be om ursäkt och lär dig när du blir ifrågasatt. Jag vill som vanligt påmina om att vi diskuterar samhället och strukturerna och inte dig som enskild individ - men det är viktigt att du som enskild individ inser att du omedvetet kan bidra till en förryckande struktur genom att inte sätta dig emot och ifrågasätta.  

Vill dela den här videon från en live som @blackvouge_se hade på sin instagram. Viktig.

   
 
För det handlar om makt. Det handlar om privilegier. Det handlar om respekt och solidaritet med andra människor. 
 
För mig är det viktigt att ha en intersektionell feminism - för min feminism handlar inte enbart om "bara en kvinna". Min feminism sträcker sig längre än så för jag vill se alla sätt där makten fördelas ojämlikt och där grupper utnyttjas och faller offer i systemet. 
 
 
 
0 kommentarer